24.10.2019

Ceník výkonů poskytovaných

za úhradu na žádost pacienta

 

Výpis z dokumentace ( dle obsažnosti ) od 100,- Kč
Vyšetření na řidičský průkaz 550,- Kč
Vyšetření na řidičský průkaz – řidič z povolání 950,- Kč
Vyšetření na řidičský průkaz – důchodce 230,- Kč
Aplikace krycí kontaktní čočky 200,- Kč
Nácvik aplikace kontaktních čoček 600,- Kč
Poplatek za vyplnění formuláře pojistky na bolestné 200,- Kč
Poplatek za vyplnění formuláře pojistky na trvalé následky 200,- kč